25 procents rädsla och rasistiska myter jag tröttnat på

Uppdaterad 2915-08-24

Sverigedemokraterna, ett parti med fascistisk historik vars grundare har nazistsympatier fick i den senaste opinionsmätningen gjord av Yougov 25,2 % sttöd. Det innebär att de är större än Socialdemokraterna och därmed det största partiet. Huruvida opinionsmätningar stämmer är en annan fråga, men resultatet visar på något illavarslande. En fjärdedel av befolkningen kan tänka sig att rösta på parti med en väldigt brun bakgrund & väldigt många rasistiska förtecken. Hur rädd, otrygg och demoniserande av ”icke-svensken” är egentligen var fjärde svensk?

Staffan Heimersson skriver idag ett viktigt inlägg om samhällsdebatten kring flyktingar och invandrare med titeln: Här fixar vi vår fascism själva. Han synliggör hur rasism är en del av den dagliga samhällsdebatten. Hur det normaliserats och blivit vardag. Hur det i dagstidningar och kvällstidningar dagligen ifrågasätts varför Sverige tar emot flyktingar och invandrare och vilka nackdelar det innebär. Hur det skrivs om ”volymer”, kostnader, negativa segregationsspiraler, socialt utanförskap dagligen. Att retoriken kring invandring gör att SD vinner mark är självklart, de tjänar såklart allt fler sympatier när dessa “sanningar” om flyktingar och invandrare får stå oemotsagda i media. Ett nästan tragikomiskt exempel på hur normalisering av rasistiska föreställningar normaliseras levererar Stefan Hanna. Igår (2015-08-23) kunde vi läsa hur kommunalrådet Stefan Hanna (C) på sin blogg jämförde Sveriges integrationspolitik med cancer. Detta utan att överhuvudtaget redogöra för argumenten han staplar upp till varför flyende människor jämförs med en (ofta) dödlig sjukdom och till synes oberörd över den smaklösa jämförelsen.

Ett annat exempel på hur normalisering av rasistiska föreställningar används i dagstidningar, är Alice Teoderescu, ledarskribent på GPs artikel om fri rörlighet eller reglerad migration. Förutom att hon rättfärdigar begreppet “volym” skriver hon följande, utan att göra det minsta försök till att förklara varför hon upplever integrationen som dålig.

När vi nu rett ut begreppen kan vi konstatera att acceptansen för en fortsatt hög migration sammanhänger med hur väl integrationen fungerar. I Sverige fungerar den dåligt, vilket aktualiserat frågan om volymer.

Det enda som beskrivs är “system som stänger människor ute”. Men förklaringen till hur system exkluderar och stänger människor ute och hur detta blir ett problem för invandrare och leder till en “dålig integration” klargörs inte. Det här är två exempel från de senaste dagarnas offentliga debatt kring invandring. Det finns oräkneliga exempel.

Flyktingar och invandrare blir ett hot. Ett hot som hotar Sverige. Att alltfler verkar stämma in i denna verklighetsuppfattning är skrämmande. Att detta “hot” består av människor, som vem som helst, som du och jag nämns inte särskilt ofta. Istället är det ett hårt klimat, ett ifrågasättande, ett tvivlande, ett missunnsamt, bekvämt och egoistiskt tänk där var och en ska klara sig själv och där vissa är mer värda än andra som gör sig kännbart. Hur kan så många som en fjärdedel av Sveriges befolkning, om vi utgår från den senaste opinionsmätningen, inte inse sitt privilegium? Att de har makt och möjligheter, till skillnad från de som flyr?

De som kommer hit som flyktingar kommer hit för att vi har en av de bästa ekonomierna i världen, med enorma geografiska utrymmen, väl utbyggd infrastruktur, en välfungerande social välfärd, demokrati, möjligheter till utbildning och sjukvård och framförallt ett samhälle som är fritt från krigszoner, svält och extrem fattigdom. Här respekteras de mänskliga rättigheterna (oftast) och här finns det ett socialt skyddsnät för den behövande.

Samtidigt sitter alltså drygt 25 procent i vissa valkretsar, eller åtminstone dryga 12 procent som i senaste valet och skiter på sig av rädsla över att invandrare och flyktingar, människor med en annan bakgrund än den svenska, flyr från krigsdrabbade länder för att söka skydd i ett land som har alla möjligheter i världen att hjälpa dem. Vuxna människor, framförallt vuxna män, sitter alltså missnöjda, arga och besvikna, över att Sverige har möjligheten att hjälpa människor, för att detta på något sätt hotar dem?

Hur kan det vara så skrämmande med flyktingar & invandrare? De ser visserligen (ibland) annorlunda ut, har en annan hudfärg, pratar andra språk, har andra traditioner och sedvänjor och kanske en annan religiös bakgrund, men skrämmande? Hur kan det vi efterfrågar och söker när vi reser utomlands, plötsligt bli en anledning till rädsla i Sverige.

Nu råkar de komma från ett land där de inte är välkomna, där de mänskliga rättigheterna inte respekteras, där de kan dödas för att de har fel etnicitet eller religion och vuxna människor här i Sverige målar upp det som det mest fasansfulla som finns. Jag förstår inte riktigt vad det skrämmande är.

För att citera Heimersson:

”Det är en skam att stora vuxna svenskar skiter på sig av rädsla inför vågen av flyktingar som väller in i Europa”.

Det är en skam att vuxna människor, som vuxit upp i fred, med mat på bordet, med möjligheter till utbildning, välfärd, arbete och demokrati känner sig så fruktansvärt hotade och rädda inför det faktum att Sverige, med alla dess möjligheter, kan hjälpa människor i nöd och ge människor husrum, mat på bordet och en bättre framtid.

Det är skamligt att människor frågar sig om det är “moraliskt” att släppa in människor till landet, när de riskerar att dö om de inte släpps in. De är en skam att människor inte förstår att flyktingar flyr från besinningslöst våld, extrema förhållanden och grova våldtäkter och övergrepp på kvinnor, miljöer där grundläggande rättigheter inte finns. Det är en skam att folk inte förstår att män, kvinnor och barn gör sitt yttersta för att nå fredligare zoner och sätter sina liv på spel för att komma ifrån diktaturer, terroristgrupper, vapen, våld och krigszoner. Det är en skam att människor inte förstår att dessa flyktvägar är så långt ifrån lyxkryssningar och räkmackor det går att komma.

Det är en skam att folk sitter mätta vid sina tangentbord och spyr ur sig galla och sin egen rädsla och mindervärdeskomplex i en ickeupphörande rasism gente alla icke-västlänningar på diverse nätforum och tidningar. Det är en skam att kommuner som har alla möjligheter i världen, en ekonomi som blomstrar, villa-idyller från vilken Astrid Lindgren saga som helst och vägrar ta emot flyktingar och tvingas av staten till att ta emot BARN som kommer ensamma och flyr.

Det finns så enormt mycket rasism och okunnighet i samhället idag att det inte förvånar mig om SD faktiskt blir i storlek med Socialdemokraterna vid nästa val.

Här nedan kommer några myter & fördomar som används av allt för många och som jag är trött på att se och bemöta.

1. Om tiggare: ” Är det ändå inte så att dom sitter överallt, ja de sitter ju bara där, gör ingenting, håller fram muggen och tigger. Dom kan VÄL ÄNDÅ GÖRA NÅGONTING? Typ jobba eller så?!” 

Varför tar inte individer som yttrar dessa pinsamheter reda på saker först? Var är insikten om att EU-migranter, eller ”tiggare” som det kallas i folkmun flytt från ett Rumänien eller Bulgarien där romer  inte har några möjligheter att försörja sin familj, för att romer varit förföljda och marginaliserade i hundratals år. De har inga grundläggande medborgerliga rättigheter som vi är vana vid i Sverige, de kan inte gå till Socialkontoret eller ringa Försäkringskassan om pengarna sinar, de kan inte garanteras en försörjning på existensminimum från sin kommun. De har dåliga bostäder eller inga alls, saknar ofta skolgång och sjukvård. Beräkningar visar att 50-90 % av romerna i Rumäninen är arbetslösa.

Ibland finns det inte ett uns av förståelse inför att det är sista utvägen för att försörja just den familjen, att sitta utanför just ditt bostadsområdes lokala ICA. Ett sista desperat försök att kunna ge sina barn mat för dagen, sin familj en tryggad ekonomi. De ryktas om kriminella nätverk och organiserat tiggeri, när familjer istället själva organiserar utanför vilken butik var och en ska sitta. Det är inte förbjudet att planera sin vardag, ens för EU-migranter. Det ryktas om att de är rika, för att de har en mobiltelefon, när det är det enda sättet de kan kontakta sina barn eller föräldrar i hemlandet. Och alltid detta förakt mot att ”de gör ju ingenting” för att de bara sitter där, dag ut och dag in. Jag skulle gärna vilja se random klagande individ sätta sig på samma plats dag ut och dag in med en tom Mc Donalds-mugg och sen hävda att man inte gjort någonting. Uppskattningsvis får romerna in 70-100 kr per dag genom sitt tiggande. Det ger ca 1000-2000 kr i månaden. Det borde få de flesta att inse att det inte är någon välbetald sysselsättning att tigga. Det ger varken pengar till “lyxbilar” eller möjligheten att leva flott.

2. “Det är en massinvandring till Sverige”.

Nej, nej, nej. Bland diverse främlingsfientliga och rasister tycks det ibland som om människor väller in över landets gränser utan hejd och att Sverige tar emot majoriteten av världens flyktingar, när vi snarare har både en begränsad och reglerad invandring i Sverige.

UNHCR uppger att antalet människor som tvingats att förflytta sig som följd av en osäker livssituation nådde strax över 45 miljoner år 2012. 80% av alla flyktingar i världen uppehåller sig dessutom i utvecklingsländer. Pakistan är det land som tar emot mest flyktingar i relation till landets ekonomi, Jordanien det land som tar emot flest flyktingar i relation till landets egen befolkning. 2014 invandrade 120 000 människor till Sverige, varav den största gruppen var syrier och den näst största gruppen var svenska medborgare som återvände till Sverige. 22 procent beräknas vara personer som invandrade från Skandinaviska länder, alltså Norge, Danmark och Finland. De återstående 78 procenten är människor som flyr sina hemländer pga krig, oroligheter och brott mot mänskliga rättigheter. 43 000 syrier har kommit till Sverige sen inbördeskriget bröt ut. Till Syriens grannländer, exempelvis Libanon och Turkiet har 3 000 000 (tre miljoner) syrier flytt. 43 000 är ingenting i jämförelse. Situationerna i Syriens grannländer, eller alla som flyr till Kenya, kanske kan räknas som “massinvandring” – i Sverige är det bara en rasistisk myt fabulerad för att skrämma.

2060 beräknas 20 procent av svenskarna vara av utrikesfödd bakgrund. Det är 5 procent fler än idag. Hur det är massinvandring vet jag inte.

3. De onda invandrarna. ”De kommer hit från oroshärdar, tar med sig sin kultur, den våldsamma aggressiva, förstör i vårt samhälle och ägnar sig åt kriminalitet.”

Det tycks vara svårt att sätta sig in i andras verklighet ibland. Den empatiska förmågan är låg. Men, tänk dig att du lever i en diktatur, där det har varit oroligt under en längre tid och dina demokratiska rättigheter, den demokratiska staten och möjligheterna till självförsörjning snarast är fantasi. Men du har iaf dina närmaste runt omkring dig och i varandras sällskap känns det någorlunda tryggt. Men det har sedan länge varit problematiskt att skaffa mat för dagen, för butikernas hyllor ropar gapande och köttet och mejeriprodukterna finns inte längre kvar. Du har staplat konserver i ett av köksskåpen, vant dig vid en kurrande mage, ger alltid barnen mat först och vant dig vid att höra explosioner på håll. Familjen lyssnar på radion uppmärksamt dagligen, irriteras över att elnätet bara fungerar ibland om det fungerar alls och håller er inomhus.

Månader senare inser ni att ni inte kan stanna kvar i hemlandet. Ni har ingen försörjning, ni har inte mat på borden och det går inte längre att vara utomhus, inte ens för kortare ärenden. Militären vakar överallt, väggspärrarna håller människor fångade, era grannar torteras och dödas i er närhet. Ni är inte säkra någonstans så ni bestämmer er för att fly. Ni vill ger era barn möjligheterna de förtjänar, ni vill kunna leva utan att ständigt ha ångest över att dö. Ni har hört talas om Tyskland, Sverige och Storbritannien. Där man kan leva utan att vara rädd, där finns det arbete och möjligheter. Men ni har inga tusenlappar att spendera på flygbiljetter till hela familjen, så av 7 personer får Maria med sin tremånaders bebis åka först, med ett flyg, som hela släkten skramlat ihop till. Resten av familjen, flera små barn, pappan och Marias far och barnens morfar får ta sig till fots, från de oroligaste krigshärdarna i Syrien, över ett oroligt område vid gränsen till Turkiet, genom landet i en fullpackad lastbil. Du kommer fram till skandinavernas turistort Bodrum i Turkiet. Du har knappt druckit på vägen dit, du är helt förstörd. Men ni har förberett er och ni vet att ni kan ta er vidare till Europa via Grekland. Familjen åker under natten med en båt över Medelhavet, för att sedan finna sig strandade på  ön Kos, i ett flyktingläger där det varken finns tillgång till duschar, toaletter eller sovplatser.

Har du tur kanske du tar dig till länder som Sverige eller Tyskland, men det är om du har tur. Har du inte det kanske du drunknar i medelhavet på en överfylld båt, precis som tusentals andra flyktingar redan har gjort. Det handlar om vanliga människor och familjer som flyr. De handlar om pojkar som knappt fyllt fjorton år som tvingas lämna sina anhöriga för att söka en fristad i Europa, genom att fly under omänskliga villkor i lastbilar och lastutrymmen.

Det är alltså dessa människor räds och skräms av. Och trots att den biologism som kännetecknade början av 1900-talet och nazismen, där man trodde på att etnisk bakgrund kunde avgöra människovärdet, intelligensen och hur kriminell en människa är har förkastats av den moderna vetenskapen för länge sedan, verkar många ha missat det. Du behöver bara öppna datorn, läsa ett kommentarsfält om ett brott som begåtts, för att förstå att Darwins teorier är i högsta grad levande.

Insikten om att de flesta utrikes födda inte begår brott, precis som de flesta inrikes födda inte gör det, skyltar med sin frånvaro. Om de blir kriminella i Sverige så har det inte med deras etnicitet & bakgrund att göra, utan snarare med hur förutsättningarna till arbete och välstånd ser ut här. Människor med mindre resurser och socialt utanförskap har högre risk att begå brott, oavsett etnisk bakgrund.

4. “Muslimska kvinnor är förtryckta, islam är en mansdominerad och grym religion. De tvingas täcka sitt hår med slöjor! Snart är vi alla islamiserade!”

Det är inget ovanligt att man hör svenska kvinnor beklaga sig över slöjan. Hur det är begränsande och förtryckande. Hur man inte kan förstå det, eftersom vi har kommit så långt i Sverige. Men, huruvida en kvinna väljer att täcka sitt hår, sitt ansikte eller sin kropp borde vara upp till henne, så länge hon inte tvingas eller bestraffas om hon inte gör det. Att en kvinna i slöja med automatik skulle vara någon sorts slav under islam är rasism (visst finns det kulturer där det inte är ett val, där kvinnor tvingas, Saudiarabien, Afghanistan etc, men det är långt ifrån samma premisser överallt).

Det finns en mängd normer för hur en kvinna ska klä sig, vissa är mer extrema än andra, men dessa normer finns i alla länder. Att du täcker ditt hår med en slöja är inte konstigare än att kvinnor täcker sina bröst med en bikini på badhuset. Samhället har hundratals normer för vilka kroppsdelar och attribut som är okej och normala i en viss miljö, i en kultur handlar det om håret/huvudet, i en annan handlar det om brösten. Kvinnors sexualitet styrs i Sverige såväl som i muslimska länder och normer om att inte visa sina behag eller klä sig för utmanande är inte begränsat till islam. Och även om det verkar “märkligt” och kanske kuvat bland den som är vand vid att styla sitt hår dagligen, så behöver det inte vara det för hon som bär slöjan. Det finns så många anledningar, det kan vara ett sätt att visa sin religiösa tillhörighet likväl som en protest mot västvärldens sexualisering av kvinnokroppen. Ibland bara ett mode-statement. Designern Iman Aldebe har exempelvis berättat i intervjuer att hennes designade slöjor & turbaner i modern design, mestadels bärs av “svennar” och berättar även att det finns exempel på hur muslimska kvinnor som bär hennes slöjor plötsligt får en helt annan acceptans i samhället än när de burit den traditionella slöjan, bara för att det ser modernt och hippt ut.

Om man nu tycker att slöjor är förtryckt, kanske man kan prova på sig tanke-experimentet om hur förtryckt, diskriminerande och märkligt  det måste te sig för den som respekterar kvinnokroppen med att kvinnor viker ut sig, klär av sig och skyltar med sina kroppar i dokusåpor, utvikningstidningar, porr etc? Lite självkritik vore bra ibland.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: